Politica de confidentialitate

Ne rezervăm dreptul de a stoca informațiile clienților: nume, adresă, email, telefon, produse comandate, pe durata necesară îndeplinirii comenzilor si pe termen nedeterminat în vederea realizării de statistici.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SUPER KLIMA INSTALATII SRL , cu sediul în localitatea BUCURESTI Str ZARNESTI NR 7 Sect 4 inregistrata cu Date fiscale: RO 15885733, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Prin furnizarea adresei de email pe site-ul centraleshop.ro vă dați consimțământul, în mod expres și neechivoc, ca datele dvs cu caracter personal (adresa de email) să intre în baza de date a societații , SUPER KLIMA INSTALATII SRL și să fie prelucrate și folosite în viitor de către aceasta. Toți cei care au furnizat adresa de email în accepțiunea Legii nr. 677/2001 au calitatea de persoană vizată.

Scopul colectării datelor dvs de către SUPER KLIMA INSTALATII SRL , este prelucrarea comenzilor și transmiterea de oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing, de pe site-urile administrate de SUPER KLIMA INSTALATII SRL , efectuarea de statistici interne. SUPER KLIMA INSTALATII SRL va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existenței contului persoanei vizate, iar ulterior ștergerii contului, SUPER KLIMA INSTALATII SRL va transforma datele cu caracter personal în date anonime și le va prelucra în scopuri statistice interne, pe durata existenței societății.

Datele dvs. sunt destinate utilizării de catre SUPER KLIMA INSTALATII SRL și nu vor fi dezvăluite terților. SUPER KLIMA INSTALATII SRL garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor celor care completează formularul de înscriere.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare (art 12); dreptul de acces la date (art 13); dreptul de intervenție asupra datelor (art 14); dreptul la opoziție (art 15); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17); dreptul de a vă adresa justiției (art 18).Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată și trimisă SUPER KLIMA INSTALATII SRL. Datele dvs. nu vor fi transferate în străinatate. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. Datele personale ale clientului sunt solicitate și folosite doar pentru efectuarea comenzii.

Datele personale ale clientului nu vor fi puse la dispoziția niciunei persoane fizice, juridice, instituții etc. decât în cazul în care sunt solicitate justificat de către autoritățile în drept sau în cazul în care se abuzează în orice fel de Superklima Instalatii Magazin Online.